دانستنیها


انواع فن کويل ها و کاربرد آنها

بهترين سيستم براي تامين درجه حرارت به صورت جداگانه در ساختمان ها فن کويل مي باشد .
استفاده از سيستم فن کويل از انتقال آلودگي بين اتاقها جلوگيري خواهد کرد .
مناسب ترين کاربرد اين سيستم در هتلها و متلها ، ساختمانهاي اپارتماني و اداري مي باشد البته در  تعدادي از بيمارستانها نيز از اين سيستم استفاده ميشود ولي نگهداري و تميز کردن فيلتر هواي آنها مشکل بوده و اين سيستم مناسب بيمارستان ها نمي باشد

انواع مختلف اين فن کويل ها
فن کوئل زميني ، فن کوئل ديواري ، فن کوئل سقفي توکار و سقفي روکار ، فن کوئل کانالي ، فن کويل داکتي ، فن کويل کاستي چهارطرفه و يک طرفه مي باشد
براي مشاهده و خريد در وب سايت دماپويا مي توانيد روي هر کدام کليک نماييد