دانستنیها


نحوه کارکرد فن کوئل ها؟

فن کوئل ها به دو حالت مورد استفاده قرار مي‌گيرند .
در حالت اول فن کويل فقط حرارت و برودت مورد نياز را تامين مي‌کند و هواي تازه توسط هوارسان مرکزي و بوسيله کانال‌هاي توزيع هوا در سطح محل منتشر مي‌گردد تا تهويه مناسب در محل مورد نظر انجام گيرد . در اين حالت ميزان بار سرمايي و گرمايي توسط ترموستات بکار رفته در فن کويل و با خاموش و روشن شدن فن تنظيم مي‌گردد.
در حالت دوم علاوه بر تامين حرارت و برودت مورد نياز ، وظيفه تامين هواي تازه را نيز بعهده دارد. بدين صورت که فن دستگاه ، هواي تازه را از طريق دريچه تعبيه شده در پشت فن کويل گرفته و در محل پخش مي‌کند. از محاسن اين روش مي‌توان به کاهش هزينه‌هاي مربوط به سيستم هوارسان مرکزي و متعلقات مربوطه اشاره نمود و عدم فيلتراسيون هواي تازه از معايب اين روش مي‌باشد.