1. کولر گازي اسپليت ديواري.
 2. ديواري

  کولرگازي و اسپليت ديواري از سري کولرهاي دوتکه بوده که از دو واحد مجزا يونيت خارجي شامل کمپرسور و کندانسور و يونيت داخلي که واحد تبخير (اواپراتور) تشکيل شده است که اين دو واحد توسط دو لوله مسي يا آلومينيومي به همديگر مرتبط هستند . لوله باريکتر گاز سرد را از يونيت خارجي به يونيت داخلي و لوله ضخيمتر گاز گرم را به يونيت و کمپرسور خارجي انتقال مي دهد

 3. کولرگازي و اسپليت-ديواري


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:414
   Page:1 Of 18
  کولر گازي اسپليت ديواري 9000 ال جي ARTCOOL

  کولر گازي اسپليت ديواري 9000 ال جي ARTCOOL

  ال جي
  تعداد بازدید: 2087
  امتیاز: 26

  قیمت به تـومان:
  2,920,000
  2,850,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي ARTCOOL

  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي ARTCOOL

  ال جي
  تعداد بازدید: 1792
  امتیاز: 48

  قیمت به تـومان:
  3,240,000
  3,130,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 ال جي ARTCOOL

  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 ال جي ARTCOOL

  ال جي
  تعداد بازدید: 1405
  امتیاز: 33

  قیمت به تـومان:
  4,390,000
  4,250,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 24000 ال جي ARTCOOL

  کولر گازي اسپليت ديواري 24000 ال جي ARTCOOL

  ال جي
  تعداد بازدید: 1286
  امتیاز: 6

  قیمت به تـومان:
  5,400,000
  5,230,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 9000 ال جي NEXTPLUS

  کولر گازي اسپليت ديواري 9000 ال جي NEXTPLUS

  ال جي
  تعداد بازدید: 1831
  امتیاز: 11

  قیمت به تـومان:
  3,350,000
  3,240,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي NEXTPLUS

  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي NEXTPLUS

  ال جي
  تعداد بازدید: 1393
  امتیاز: 9

  قیمت به تـومان:
  3,610,000
  3,510,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 ال جي NEXTPLUS

  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 ال جي NEXTPLUS

  ال جي
  تعداد بازدید: 1452
  امتیاز: 20

  قیمت به تـومان:
  5,220,000
  5,065,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 24000 ال جي NEXTPLUS

  کولر گازي اسپليت ديواري 24000 ال جي NEXTPLUS

  ال جي
  تعداد بازدید: 1492
  امتیاز: 16

  قیمت به تـومان:
  6,160,000
  5,970,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 9000 ال جي NEXTONE

  کولر گازي اسپليت ديواري 9000 ال جي NEXTONE

  ال جي
  تعداد بازدید: 1482
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  2,610,000
  2,505,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي NEXTONE

  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي NEXTONE

  ال جي
  تعداد بازدید: 1284
  امتیاز: 8

  قیمت به تـومان:
  2,880,000
  2,785,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 ال جي NEXTONE

  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 ال جي NEXTONE

  ال جي
  تعداد بازدید: 1195
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,930,000
  3,810,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 24000 ال جي NEXTONE

  کولر گازي اسپليت ديواري 24000 ال جي NEXTONE

  ال جي
  تعداد بازدید: 1100
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  4,890,000
  4,740,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 9000 ال جي NEW TITAN

  کولر گازي اسپليت ديواري 9000 ال جي NEW TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 175
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  2,350,000
  2,275,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 24000 ال جي NEW TITAN

  کولر گازي اسپليت ديواري 24000 ال جي NEW TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 136
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  3,990,000
  3,870,000
   کولر گازي اسپليت ديواري 30000 ال جي TITAN BIG

  کولر گازي اسپليت ديواري 30000 ال جي TITAN BIG

  ال جي
  تعداد بازدید: 127
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  6,700,000
  6,500,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي TITAN

  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 137
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  2,610,000
  2,555,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 ال جي TITAN

  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 ال جي TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 579
  امتیاز: 3

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي Smaile

  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي Smaile

  ال جي
  تعداد بازدید: 136
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  1,775,000
  1,725,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي NEW TITAN

  کولر گازي اسپليت ديواري 12000 ال جي NEW TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 115
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  2,675,000
  2,590,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 ال جي NEW TITAN

  کولر گازي اسپليت ديواري 18000 ال جي NEW TITAN

  ال جي
  تعداد بازدید: 110
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,570,000
  3,460,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 13000 سامسونگ سرد و گرم MAX

  کولر گازي اسپليت ديواري 13000 سامسونگ سرد و گرم MAX

  سامسونگ
  تعداد بازدید: 889
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  2,585,000
  2,450,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 13000 سامسونگ سرد MAX

  کولر گازي اسپليت ديواري 13000 سامسونگ سرد MAX

  سامسونگ
  تعداد بازدید: 841
  امتیاز: 5

  قیمت به تـومان:
  2,420,000
  2,305,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 19000 سامسونگ سرد و گرم MAX

  کولر گازي اسپليت ديواري 19000 سامسونگ سرد و گرم MAX

  سامسونگ
  تعداد بازدید: 781
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  3,465,000
  3,290,000
  کولر گازي اسپليت ديواري 19000 سامسونگ سرد MAX

  کولر گازي اسپليت ديواري 19000 سامسونگ سرد MAX

  سامسونگ
  تعداد بازدید: 748
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,300,000
  3,130,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:414
   Page:1 Of 18