1. مشعل گاز سوز.
 2. مشعل گاز سوز ايران رادياتور

  مشعل گاز سوز براي احتراق از گاز طبيعي استفاده مي کنند ، در اين مشعل ها دبي سوخت گازي توسط شير برقي کنترل و هواي لازم احتراق را دمنده نصب شده روي محور موتور تامين مي کند . در ساختمان مشعل دمپر هوايي نصب شده و کنترل کننده دبي هوا مي باشد . بعد از عبور جريان گاز از يک فيلتر و با هواي احتراق ترکيب شده و آماده احتراق مي شود . در صورت مناسب بودن تمام شرايط ترکيب سوخت گاز و هوا توسط جرقه ترانس ولتاژ بالا يا به وسيله شعله شمعک محترق مي شود و اگر فشار هواي احتراق از مقدار معين کمتر شده و همچنين حجم سوخت کمتر يا بيشتر شود ، توسط سنسورهاي فشار تعبيه شده در مشعل به رله کنترلي ارسال شده و مشعل خاموش مي شود . استفاده از يک شعله پخش کن در جلوي نازل باعث پايدار سازي و يکنواخت کردن شعله مي شود .

 3. مشعل - مشعل گاز سوز - ايران رادياتور


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :