1. جت هيتر دودکش دار.
 2. جت هيتر دودکش دار

  جت هيتر دودکش دار نوعي بخاري صنعتي است که سوخت مصرفي آن از گاز شهري، گاز مايع و دو گانه سوز بوده جت هيتر هاي دودکش دار براي گرماسازي سالن هاي قارچ و گلخانه ها استفاده ميشود. جت هيترهاي دودکش دار داراي راندمان پايين تري نسبت به نمونه هاي بدون دودکش هستند، و در موارد خاص کاربرد دارند . اين نوع جت هيترها در دو نوع تک موتوره ودو موتوره وجود دارند.

 3. جت هيتر - جت هيتر دودکش دار


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:9
   Page:1 Of 1
  جت هيتر گازوئيل سوز 2ELB نيرو تهويه البرز

  جت هيتر گازوئيل سوز 2ELB نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 195
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر دوگانه سوز QEDB نيرو تهويه البرز

  جت هيتر دوگانه سوز QEDB نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 901
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر گازوئيل سوز 2EL نيرو تهويه البرز

  جت هيتر گازوئيل سوز 2EL نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 129
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر دوگانه سوز QED نيرو تهويه البرز

  جت هيتر دوگانه سوز QED نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 941
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر دوگانه سوز QEG نيرو تهويه البرز

  جت هيتر دوگانه سوز QEG نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 930
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر دوگانه سوز 2EDB نيرو تهويه البرز

  جت هيتر دوگانه سوز 2EDB نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 126
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر گازوئيل سوز QEL نيرو تهويه البرز

  جت هيتر گازوئيل سوز QEL نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 152
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر گاز طبيعي سوز 2EG نيرو تهويه البرز

  جت هيتر گاز طبيعي سوز 2EG نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 171
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر گازوئيل سوز QELB نيرو تهويه البرز

  جت هيتر گازوئيل سوز QELB نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 145
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:9
   Page:1 Of 1