1. جت هيتر گازسوز.
 2. جت هيتر گازسوز

  جت هيتر گازسوز نوعي بخاري صنعتي است که سوخت مصرفي آن از گاز طبيعي ، گاز مايع بوده به دليل راندمان حرارتي بالا جهت گرم کردن سالن هاي صنعتي و ورزشي بزرگ ، مرغداري ها ، گلخانه ها ، سوله ها و کارگاه هاي صنعتي و ساختماني به کار مي رود که گرماي توليد شده بوسيله فن دمنده محيط را گرم مي کنند . جت هيتر هاي گازي در مدل هاي دودکشدار و بدون دودکش ، همچنين دو موتوره توليد مي شوند

 3. جت هيتر - جت هيتر گازسوز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:4
   Page:1 Of 1
  جت هيتر گازسوز ME نيرو تهويه البرز

  جت هيتر گازسوز ME نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 393
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر گاز سوز GE نيرو تهويه البرز

  جت هيتر گاز سوز GE نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 1254
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
   جت هيتر گاز سوز سري 2G نيرو تهويه البرز

  جت هيتر گاز سوز سري 2G نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 255
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر گاز سوز MEG نيرو تهويه البرز

  جت هيتر گاز سوز MEG نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 1477
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:4
   Page:1 Of 1