1. جت هيتر برقي.
 2. جت هيتر برقي

  جت هيتر برقي نوعي بخاري صنعتي است که از برق بجاي گاز يا گازوييل براي مصرف استفاده مي کند.  جت هيتر برقي در منازل ، ادارات ، کارخانه ها ،کارگاه هاي صنعتي ، باشگاه هاي ورزشي و هرجاي که نيازمند گرماي مطبوع باشد مورد استفاده قرار ميگيرد. جت هيتر هاي برقي مجهز به فن قوي و مخصوص جهت انتقال گرما به مسافت هاي دور تر بوده و گرماي مطبوع تري توليد مي نمايند.

 3. جت هيتر - جت هيتر برقي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:3
   Page:1 Of 1
  جت هيتر برقي NE 3 نيرو تهويه البرز

  جت هيتر برقي NE 3 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 290
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر برقي NE 15 نيرو تهويه البرز

  جت هيتر برقي NE 15 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 187
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  جت هيتر برقي NE 5 نيرو تهويه البرز

  جت هيتر برقي NE 5 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 238
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:3
   Page:1 Of 1