1. ديگ روغن.
 2. ديگ روغن

  بويلر و ديگ روغن محفظه اي است براي گرمايش روغن هاي حرارتي در صنايع مختلف استفاده مي شود . ديگ روغن جهت انتقال حرارت غير مستقيم در فرآيندهاي صنعتي بکار مي رود . ديگ روغن از دو کوئل ، مشعل و پمپ سيرکوله ، منبع انبساط و ...  ساخته مي شود

 3. بويلر و ديگ - ديگ روغن


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1