1. بوستر پمپ.

  دستگاهي است که از چند پمپ بصورت يکپارچه و مرتبط به هم تشکيل شده و به صورت موازي به همديگر متصل هستند . بوستر پمپ ها تأمين کننده مجموع آب مصرفي و فشار وارد شده بر سيستم مي باشند . بوستر پمپ ها براي شبکه هاي آب شهري و مصارف درون ساختمان ها و مراکز صنعتي ، فرودگاه ها و بيمارستان و تأمين فشار لازم براي مصرف آب در آتش نشاني ، آبياري پارک ها و فضاي سبز استفاده مي شود .الکترو پمپ ها ، شاسي اصلي ، کلکتور حرکتي ، کلکتور مکش ، تجهيزات کنترل فشار ، تابلوي کنترل و فرمان اجزاي تشکيل دهنده بوستر پمپ ها و تابلوي کنترل فرمان و تجهيزات کنترل فشار اصلي ترين قسمت بوسترپمپ مي باشند .
  بوستر پمپ ها از نظر کنترل فشار آب در دو کاربرد  بوستر پمپ آتش نشاني ( دور ثابت ) و بوستر پمپ آبرساني ( دور ثابت و دور متغير ) استفاده مي شوند و در وب سايت دماپويا موجود مي باشد.

 2. بوستر پمپ.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1