1. تصفيه آب ايستاده مخزن دار.
  2. تصفيه آب ايستاده مخزن دار

    تصفيه آب ايستاده مخزن دار به فرآيندي گفته مي شود که آلاينده هاي شيمياي ، بيولوژيکي ، املاح ، بو، طعم و ذرات معلق درون آب را حذف ميکند تا قابل آشاميدن گردد.اين دستگاه داراي مخزن ذخيره آب است ،و مجهز به خروجي آب سرد و آبولرم تصفيه شده است و قابل استفاده جهت مصارف اداري مي باشد تصفيه به صورت اوسموز معکوس و کاملا طبيعي مي باشد.

  3. تصفيه آب ايستاده - تصفيه آب ايستاده مخزن دار