1. پمپ کفکش چدني.
 2. پمپ کفکش چدني

  پمپ کف کش چدني جهت پمپاژ آب چاه براي آبياري کشاورزي ، انتقال آب و سيالات مختلف در صنايع غذايي و دارويي ، استخر ها ، تخليه پساب هاي باران و فاضلاب با غلظت کم استفاده مي شود . جنس بدنه چدن و پروانه آنها آلومينيوم سخت مي باشد

 3. پمپ کفکش و لجن کش - پمپ کفکش چدني


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:77
   Page:1 Of 4
  پمپ QDX 3-18-0/55A ليو

  پمپ QDX 3-18-0/55A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1345
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  379,000
  350,000
  پمپ کفکش چدني XQS15-30/2-1/1I ليو

  پمپ کفکش چدني XQS15-30/2-1/1I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1311
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  645,000
  612,000
  پمپ کفکش چدني XQS15-20/1/1I ليو

  پمپ کفکش چدني XQS15-20/1/1I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1341
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  716,000
  680,000
  پمپ کفکش چدني QDX 1/5-32-0/75A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 1/5-32-0/75A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1440
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  412,000
  390,000
  پمپ کفکش چدني QDX 10-10-0/55A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 10-10-0/55A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1165
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  384,000
  365,000
  پمپ کفکش چدني QDX 15-14-1/1A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 15-14-1/1A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1047
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  522,000
  500,000
  پمپ کفکش چدني XQS4-5-27/2-0/551 ليو

  پمپ کفکش چدني XQS4-5-27/2-0/551 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1210
  امتیاز: 8

  قیمت به تـومان:
  650,000
  617,000
  پمپ کفکش چدني XQS13-34/1.5I ليو

  پمپ کفکش چدني XQS13-34/1.5I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 768
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  751,000
  713,000
  پمپ کفکش چدني QDX1/5-15-0/37A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX1/5-15-0/37A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1273
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  315,000
  300,000
  پمپ کفکش چدني QDX 10-18-1/1A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 10-18-1/1A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1061
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  536,000
  505,000
  پمپ کفکش چدني QDX 15-10-0/75A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 15-10-0/75A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1113
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  412,000
  400,000
  پمپ کفکش چدني XQS14/5-42/3-1/5I ليو

  پمپ کفکش چدني XQS14/5-42/3-1/5I ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1041
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  790,000
  750,000
  پمپ کفکش چدني QDX1/5-12-0/25A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX1/5-12-0/25A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 832
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  301,000
  295,000
  پمپ کفکش چدني QDX 6-18-0/75A ليو

  پمپ کفکش چدني QDX 6-18-0/75A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 293
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  405,000
  390,000
  پمپ کفکش چدني QDX 1/5-32-0/75 نفيس فلو

  پمپ کفکش چدني QDX 1/5-32-0/75 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 334
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  375,000
  345,000
  پمپ کفکش چدني QDX 6-16-0/75 نفيس فلو

  پمپ کفکش چدني QDX 6-16-0/75 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 347
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  375,000
  345,000
  پمپ کفکش چدني DKG 60/2 دنا

  پمپ کفکش چدني DKG 60/2 دنا

  دنا
  تعداد بازدید: 271
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ کفکش چدني AR-S 40-S آريا

  پمپ کفکش چدني AR-S 40-S آريا

  آريا
  تعداد بازدید: 278
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ کفکش چدني AR-S 90-S آريا

  پمپ کفکش چدني AR-S 90-S آريا

  آريا
  تعداد بازدید: 283
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ کفکش چدني DKG 60/4 دنا

  پمپ کفکش چدني DKG 60/4 دنا

  دنا
  تعداد بازدید: 426
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ کفکش چدني QDX 6-22-0/75 نفيس فلو

  پمپ کفکش چدني QDX 6-22-0/75 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 395
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  370,000
  340,000
  پمپ کفکش چدني QDX 3-18-0/55 F نفيس فلو

  پمپ کفکش چدني QDX 3-18-0/55 F نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 377
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  339,000
  311,000
  پمپ کفکش چدني AR-S 22-S آريا

  پمپ کفکش چدني AR-S 22-S آريا

  آريا
  تعداد بازدید: 259
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ کفکش چدني DKG 90/2 دنا

  پمپ کفکش چدني DKG 90/2 دنا

  دنا
  تعداد بازدید: 293
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:77
   Page:1 Of 4