1. آبگرمکن گازي ديواري.
 2. آبگرمکن گازي ديواري ايران شرق

  آبگرمکن گازي ديواري آبگرمکن هايي هستند که پس از بازکردن آب ، مشعل روشن شده و آبگرم مصرفي را تامين ميکند . اين آبگرمکن براي تامين آب گرم از منبع گاز استفاده مي کند . تأمين آبگرم فوري و دائم ، اشغال فضاي کم ، بازده انرژي بالا از ويژگيهاي اين آبگرمکن مي باشد .

 3. آبگرمکن - آبگرمکن گازي ديواري - ايران شرق


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :