1. تصفيه آب روي ميز.
 2. تصفيه آب روي ميز

  تصفيه آب روميزي دستگاهي است که با استفاده از فيلترهاي اينلاين آب ورودي را به آب آشاميدني تبديل ميکند و ، آلاينده هاي شيمياي ، بيولوژيکي ، املاح ، بو، طعم و ذرات معلق درون آب را حذف ميکند تا قابل آشاميدن گردد.سيستم عملکردي آن به صورت اوسموز معکوس و کاملا طبيعي مي باشد.

 3. تصفيه آب خانگي - تصفيه آب روي ميز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:5
   Page:1 Of 1
   تصفيه آب روميزي پرل کنت

  تصفيه آب روميزي پرل کنت

  کنت
  تعداد بازدید: 1391
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  تصفيه آب روميزي گلد پلاس کنت

  تصفيه آب روميزي گلد پلاس کنت

  کنت
  تعداد بازدید: 863
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  تصفيه آب روميزي اسمارت کنت

  تصفيه آب روميزي اسمارت کنت

  کنت
  تعداد بازدید: 803
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  تصفيه آب رو ميزي جم کنت

  تصفيه آب رو ميزي جم کنت

  کنت
  تعداد بازدید: 819
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  تصفيه آب روميزي گلد کول کنت

  تصفيه آب روميزي گلد کول کنت

  کنت
  تعداد بازدید: 912
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:5
   Page:1 Of 1