1. رادياتور شيشه اي.
  2. رادياتور شيشه اي

    رادياتور شيشه اي با استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين با ظرافت بالاتر و طرح‌ها و رنگ‌هاي متنوع تر به منظور هم خواني سيستم هاي تأسيساتي با دکوراسيون داخلي به دليل کمبود فضا و محدوديت سيستم هاي توزيع گرمايش توليد و وارد بازار شده است .رادياتورهاي شيشه اي مانند قاب عکسي زيبا در طرح و رنگ هاي متنوع به سفارش مشتري در ساختمان نصب شده و علاوه بر اينکه جزئي از دکوراسيون داخلي هستند گرمايش محل را تامين مي نمايد . رادياتورهاي شيشه اي براي گرم کردن فضا به آب گرم نياز دارند که براي تامين آن از موتورخانه ، پکيج يا هر منبع گرمايشي ديگر استفاده مي شود .

  3. رادياتور - رادياتور شيشه اي