1. رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي.
 2. رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي نوعي از رادياتورها هستند که جهت گرم کردن فضاي حمام و يا سرويس هاي بهداشتي کاربرد دارد و به دليل ظاهري زيبا به عنوان يکي از لوازم دکوري هم شناخته مي شود . از حوله خشک کن هاي آلومينيومي مي توان براي خشک کردن حوله ها ، دستمال ها و لباس هاي کوچک استفاده کرد.  اين نوع رادياتور ها به صورت لوله اي و تخت توليد شده و بر روي ديوار نصب مي شود . در ساخت اين نوع حوله خشک کن ها از ورقه هاي آلومينيومي استفاده شده است که وزن سبک آن مزيت اين نوع حوله خشک کن ها نسبت به ساير حوله خشک کن ها مي باشد .

 3. رادياتور - رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:21
   Page:1 Of 1
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 8 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 8 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 941
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 10 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 10 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1005
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 875
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 883
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 29 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 29 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 894
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 43 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 43 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 824
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 13 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 13 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1061
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 967
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 28 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 28 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 850
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 17 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 17 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 165
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 19 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 19 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 273
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 11 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 11 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 145
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 14 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 14 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 294
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن sun فرولي

  رادياتور حوله خشک کن sun فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 220
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم H35

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم H35

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 405
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 14 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 14 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 128
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 20 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 20 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 130
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 48 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 48 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 282
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم H35

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم H35

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 198
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 10 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 10 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 331
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 29 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 29 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 260
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:21
   Page:1 Of 1