1. رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي.
 2. رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي نوعي از رادياتورها هستند که جهت گرم کردن فضاي حمام و يا سرويس هاي بهداشتي کاربرد دارد و به دليل ظاهري زيبا به عنوان يکي از لوازم دکوري هم شناخته مي شود . از حوله خشک کن هاي آلومينيومي مي توان براي خشک کردن حوله ها ، دستمال ها و لباس هاي کوچک استفاده کرد.  اين نوع رادياتور ها به صورت لوله اي و تخت توليد شده و بر روي ديوار نصب مي شود . در ساخت اين نوع حوله خشک کن ها از ورقه هاي آلومينيومي استفاده شده است که وزن سبک آن مزيت اين نوع حوله خشک کن ها نسبت به ساير حوله خشک کن ها مي باشد .

 3. رادياتور - رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:21
   Page:1 Of 1
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 8 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 8 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 888
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 10 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 10 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 911
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 826
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 843
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 29 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 29 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 849
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 43 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 43 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 773
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 13 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 13 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 987
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 904
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 28 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 28 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 813
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 17 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 17 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 147
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 19 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 19 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 249
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 11 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 11 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 121
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 14 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 14 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 257
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن sun فرولي

  رادياتور حوله خشک کن sun فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 185
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم H35

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم H35

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 302
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 14 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 14 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 107
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 20 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 20 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 113
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 48 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 48 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 236
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم H35

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم H35

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 173
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 10 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 10 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 244
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 29 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 29 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 230
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:21
   Page:1 Of 1