1. رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي.
 2. رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي نوعي از رادياتورها هستند که جهت گرم کردن فضاي حمام و يا سرويس هاي بهداشتي کاربرد دارد و به دليل ظاهري زيبا به عنوان يکي از لوازم دکوري هم شناخته مي شود . از حوله خشک کن هاي آلومينيومي مي توان براي خشک کردن حوله ها ، دستمال ها و لباس هاي کوچک استفاده کرد.  اين نوع رادياتور ها به صورت لوله اي و تخت توليد شده و بر روي ديوار نصب مي شود . در ساخت اين نوع حوله خشک کن ها از ورقه هاي آلومينيومي استفاده شده است که وزن سبک آن مزيت اين نوع حوله خشک کن ها نسبت به ساير حوله خشک کن ها مي باشد .

 3. رادياتور - رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:21
   Page:1 Of 1
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 8 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 8 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 841
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 10 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 10 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 833
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 794
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 750
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 29 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 29 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 811
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 43 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 43 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 731
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 13 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 13 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 911
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 849
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 28 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 28 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 770
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 17 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 17 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 131
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 19 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 19 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 228
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 11 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 11 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 98
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 14 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 14 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 226
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن sun فرولي

  رادياتور حوله خشک کن sun فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 141
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم H35

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم H35

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 211
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 14 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 14 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 94
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 20 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 20 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 102
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 48 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 48 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 181
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم H35

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم H35

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 157
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 10 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 10 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 206
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 29 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 29 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 198
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:21
   Page:1 Of 1