1. رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي.
 2. رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي نوعي از رادياتورها هستند که جهت گرم کردن فضاي حمام و يا سرويس هاي بهداشتي کاربرد دارد و به دليل ظاهري زيبا به عنوان يکي از لوازم دکوري هم شناخته مي شود . از حوله خشک کن هاي آلومينيومي مي توان براي خشک کردن حوله ها ، دستمال ها و لباس هاي کوچک استفاده کرد.  اين نوع رادياتور ها به صورت لوله اي و تخت توليد شده و بر روي ديوار نصب مي شود . در ساخت اين نوع حوله خشک کن ها از ورقه هاي آلومينيومي استفاده شده است که وزن سبک آن مزيت اين نوع حوله خشک کن ها نسبت به ساير حوله خشک کن ها مي باشد .

 3. رادياتور - رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:21
   Page:1 Of 1
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 8 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 8 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1015
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 10 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 10 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1082
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 919
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 932
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 29 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 29 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 939
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 43 لول مدل بالينيوم

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 43 لول مدل بالينيوم

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 873
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 13 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 13 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1139
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 1030
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 28 لول مدل اواسيس

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 28 لول مدل اواسيس

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 896
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 17 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 17 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 191
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 19 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 19 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 301
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 11 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 11 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 175
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 14 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 14 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 345
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن sun فرولي

  رادياتور حوله خشک کن sun فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 236
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم H35

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 14 لول مدل بالينيوم H35

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 568
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 14 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 14 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 142
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 20 لول جنرال والترو

  رادياتور حوله خشک کن آلومينيومي 20 لول جنرال والترو

  والترو
  تعداد بازدید: 150
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 48 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 48 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 320
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم H35

  رادياتور حوله خشک کن ايران رادياتور 19 لول مدل بالينيوم H35

  ايران رادياتور
  تعداد بازدید: 218
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 10 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 10 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 404
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور حوله خشک کن 29 لول ايران نوين

  رادياتور حوله خشک کن 29 لول ايران نوين

  ايران نوين
  تعداد بازدید: 306
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:21
   Page:1 Of 1