1. رادياتور برقي.
 2. رادياتور برقي

  رادياتور برقي که به رادياتور روغني يا شوفاژ برقي شناخته مي شود از نظر ظاهري شبيه رادياتور هاي خانگي بوده ، با اين تفاوت که داخل آن روغن جايگزين آب داغ شده است . روغن درون رادياتور برقي توسط المنت هاي برقي گرم شده و با حرکت درون پره ها گرما را به فضاي اطراف منتقل مي کنند . رادياتور هاي برقي با توجه به مصرف برق نسبتا بالا فضاي قابل ملاحظه اي را گرم ميکنند  .همچنين اين روغن دائمي بوده و فقط ناقل گرما بوده و هيچگاه نياز به تعويض ندارد .

 3. رادياتور - رادياتور برقي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:14
   Page:1 Of 1
  رادياتور برقي 9 پره shark

  رادياتور برقي 9 پره shark

  شارک
  تعداد بازدید: 591
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 15 پره shark

  رادياتور برقي 15 پره shark

  شارک
  تعداد بازدید: 709
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 13 پره ووکس

  رادياتور برقي 13 پره ووکس

  ووکس
  تعداد بازدید: 701
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 11 پره ووکس

  رادياتور برقي 11 پره ووکس

  ووکس
  تعداد بازدید: 689
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 11 پره ميديا 16JA

  رادياتور برقي 11 پره ميديا 16JA

  ميديا
  تعداد بازدید: 110
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 9 پره ووکس

  رادياتور برقي 9 پره ووکس

  ووکس
  تعداد بازدید: 672
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 11 پره ميديا 14A2

  رادياتور برقي 11 پره ميديا 14A2

  ميديا
  تعداد بازدید: 66
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 11 پره shark

  رادياتور برقي 11 پره shark

  شارک
  تعداد بازدید: 696
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 13 پره سام

  رادياتور برقي 13 پره سام

  سام
  تعداد بازدید: 573
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 13 پره shark

  رادياتور برقي 13 پره shark

  شارک
  تعداد بازدید: 581
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 13 پره ميديا 13AL

  رادياتور برقي 13 پره ميديا 13AL

  ميديا
  تعداد بازدید: 84
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 11 پره سام

  رادياتور برقي 11 پره سام

  سام
  تعداد بازدید: 580
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 13 پره ميديا 13L

  رادياتور برقي 13 پره ميديا 13L

  ميديا
  تعداد بازدید: 60
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  رادياتور برقي 11 پره ميديا 11L

  رادياتور برقي 11 پره ميديا 11L

  ميديا
  تعداد بازدید: 122
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:14
   Page:1 Of 1