1. پمپ استخري دو اينچ.
 2. پمپ استخري دو اينچ پنتاکس

  پمپ استخري دو اينچ براي انتقال و جابجايي آب جهت فيلتراسيون به سمت فيلتر ها و از بين بردن ذرات و آلودگي ها به کار مي روند .قطر دهانه ورودي و خروجي اين پمپ ها دو اينچ مي باشد . جنس بدنه پمپ استخر بايد در برابر خوردگي هاي ناشي از کلر يا مواد خورنده موجود در آب مقاوم باشد . ميزان حجم استخر  براي محاسبه دبي يا آبدهي پمپ اهميت خاصي دارد . طول مسير لوله کشي موتورخانه تا استخر ، افت فشار لوازم و تجهيزات ، فيلتر و اتصالات ، تصفيه متناسب با نوع کاربري استخر ، سرپوشيده يا سر باز از مهمترين عوامل انتخاب پمپ تصفيه آب براي استخر مي باشند .

 3. پمپ استخر - پمپ استخري دو اينچ - پنتاکس


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :