1. پمپ استخري استرينر دار.
 2. پمپ استخري استرينر دار ابارا

  پمپ استخر استرينردار براي جابجايي و انتقال آب جهت فيلتراسيون و از بين بردن ذرات و آلودگي ها به کار مي روند و اين پمپ ها معمولا به همراه استرينر براي جلوگيري از ناخالصي ها به پمپ مي باشند . جنس بدنه پمپ استخر بايد در برابر خوردگي هاي ناشي از کلر يا مواد خورنده موجود در آب مقاوم باشد . مهمترين عوامل انتخاب پمپ تصفيه آب براي استخر عبارت است از : طول مسير لوله کشي موتورخانه تا استخر ، افت فشار لوازم و تجهيزات ، فيلتر و اتصالات ، تصفيه متناسب با نوع کاربري استخر ، سرپوشيده يا سر باز مي باشد . همچنين ميزان حجم استخر  براي محاسبه دبي يا آبدهي پمپ اهميت خاصي دارد .

 3. پمپ استخر - پمپ استخري استرينر دار - ابارا


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :