1. پمپ استخري چهار اينچ.
 2. پمپ استخري چهار اينچ

  پمپ استخري چهار اينچ براي انتقال آب جهت فيلتراسيون و از بين بردن ذرات و آلودگي ها به سمت فيلتر ها استفاده مي شوند . قطر دهانه ورودي و خروجي اين پمپ ها چهار اينچ مي باشد . جنس بدنه پمپ ها در برابر خوردگي هاي ناشي از کلر يا مواد خورنده موجود در آب مقاوم هستند .  محاسبه دبي يا آبدهي پمپ با توجه به ميزان حجم استخر صورت مي پذيرد . مقدار مسير لوله کشي موتورخانه تا استخر ، افت فشار تجهيزات ، فيلتر و اتصالات ، تصفيه متناسب با نوع کاربري استخر مهمترين عوامل براي انتخاب پمپ تصفيه آب استخر مي باشند .

 3. پمپ استخر - پمپ استخري چهار اينچ


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:8
   Page:1 Of 1
  پمپ استخري AC400BF4 ليو

  پمپ استخري AC400BF4 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1202
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,852,000
  1,703,000
  پمپ استخري AC220B4 ليو

  پمپ استخري AC220B4 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 939
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,292,000
  1,188,000
  پمپ استخري ACM220B4 ليو

  پمپ استخري ACM220B4 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1024
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,292,000
  1,188,000
  پمپ استخري ACM300B4 ليو

  پمپ استخري ACM300B4 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1039
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,371,000
  1,260,000
  پمپ استخري AC300B4 ليو

  پمپ استخري AC300B4 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1082
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,371,000
  1,260,000
  پمپ استخري CST 450/4 پنتاکس

  پمپ استخري CST 450/4 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 539
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CST 550/4 پنتاکس

  پمپ استخري CST 550/4 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 406
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CS 450/4 پنتاکس

  پمپ استخري CS 450/4 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 500
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:8
   Page:1 Of 1