1. پمپ استخري سه اينچ.
 2. پمپ استخري سه اينچ

  پمپ استخري سه اينچ براي انتقال و جابجايي آب به سمت فيلتر ها و از بين بردن ذرات و آلودگي ها ( فيلتراسيون ) استفاده مي شوند . قطر دهانه ورودي و خروجي اين پمپ ها سه اينچ مي باشد . جنس بدنه اين پمپ در برابر خوردگي هاي ناشي از کلر يا مواد خورنده موجود در آب مقاوم هستند .  براي محاسبه دبي يا آبدهي پمپ ميزان حجم استخر اهميت خاصي دارد . مسافت مسير لوله کشي موتورخانه تا استخر ، افت فشار تجهيزات ، فيلتر و اتصالات ، تصفيه متناسب با نوع کاربري استخر مهمترين عوامل براي انتخاب پمپ تصفيه آب استخر مي باشند .

 3. پمپ استخر - پمپ استخري سه اينچ


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:14
   Page:1 Of 1
  پمپ استخري ACM150B3 ليو

  پمپ استخري ACM150B3 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1273
  امتیاز: 41

  قیمت به تـومان:
  714,000
  656,000
  پمپ استخري AC300B3 ليو

  پمپ استخري AC300B3 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1274
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,125,000
  1,035,000
  پمپ استخري CS 200/3 مورگن

  پمپ استخري CS 200/3 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1215
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  900,000
  850,000
  پمپ استخري CS 300/3 مورگن

  پمپ استخري CS 300/3 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 966
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,260,000
  1,100,000
  پمپ استخري AC220B3 ليو

  پمپ استخري AC220B3 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1023
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,039,000
  955,000
  پمپ استخري ACM300B3 ليو

  پمپ استخري ACM300B3 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 776
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,039,000
  955,000
  پمپ استخري ACM300B3 ليو

  پمپ استخري ACM300B3 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 946
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  1,125,000
  1,035,000
  پمپ استخري CS 200/3 پنتاکس

  پمپ استخري CS 200/3 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 351
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CST 200/3 پنتاکس

  پمپ استخري CST 200/3 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 329
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CST 300/3 پنتاکس

  پمپ استخري CST 300/3 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 429
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CS 300/3 پنتاکس

  پمپ استخري CS 300/3 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 347
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CHT 550 پنتاکس

  پمپ استخري CHT 550 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 346
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CHT 400 پنتاکس

  پمپ استخري CHT 400 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 266
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ استخري CST 400/3 پنتاکس

  پمپ استخري CST 400/3 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 342
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:14
   Page:1 Of 1