1. موتور پمپ بنزيني.
 2. موتور پمپ بنزيني

  موتور پمپ بنزيني دستگاهي است که براي انتقال انواع مايعات استفاده مي شود که از دو بخش موتور و پمپ که با استفاده از کوپلينگ و شاسي با يکديگر ارتباط دارند تشکيل شده است . سوخت اين موتور پمپ ها از بنزين بوده و براي مصارف کشاورزي کاربرد دارند . موتور پمپ هاي بنزيني به صورت دو زمانه و چهار زمانه توليد مي شوند .

 3. ساير پمپ ها - موتور پمپ بنزيني


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:6
   Page:1 Of 1
  موتور پمپ بنزيني LGP 15 ليو

  موتور پمپ بنزيني LGP 15 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1559
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  510,000
  484,000
  موتور پمپ بنزيني LGP 20-2H ليو

  موتور پمپ بنزيني LGP 20-2H ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1304
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  884,000
  839,000
  موتور پمپ بنزيني LGP 20-A ليو

  موتور پمپ بنزيني LGP 20-A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1242
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  765,000
  726,000
  موتور پمپ بنزيني LGP 20-H ليو

  موتور پمپ بنزيني LGP 20-H ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1335
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  843,000
  800,000
  موتور پمپ بنزيني LGP 30-A ليو

  موتور پمپ بنزيني LGP 30-A ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1285
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  827,000
  785,000
  موتور پمپ بنزيني LGP 10 ليو

  موتور پمپ بنزيني LGP 10 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1325
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  489,000
  464,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:6
   Page:1 Of 1