1. پمپ سيرکولاتور سه دور.
 2. پمپ سيرکولاتور سه دور

  پمپ سيرکولاتور سه دور يکي از پمپ هاي پر کاربرد در صنعت تاسيسات ، جهت سيرکوله کردن آب در حلقه سيستم لوله کشي مي باشد و دور موتور اين پمپ ها از حداقل تا حداکثر فشار در سه حالت تنظيم مي شود . بدنه اين پمپ ها از جنس چدن ضد زنگ سخت و پروانه پلاستيکي توليد مي شوند

 3. پمپ سيرکولاتور - پمپ سيرکولاتور سه دور


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:105
   Page:1 Of 5
  پمپ سيرکوله سه دور LRP32-60 ليو

  پمپ سيرکوله سه دور LRP32-60 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1369
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  203,000
  195,000
  پمپ سيرکوله سه دور UPS 36-80 گراندفوس

  پمپ سيرکوله سه دور UPS 36-80 گراندفوس

  گراندفوس
  تعداد بازدید: 1944
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  1,000,000
  980,000
  پمپ سيرکوله سه دور UPS 25-40 گراندفوس

  پمپ سيرکوله سه دور UPS 25-40 گراندفوس

  گراندفوس
  تعداد بازدید: 1524
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  368,000
  360,000
  پمپ سيرکوله سه دور LRP25-60/130 ليو

  پمپ سيرکوله سه دور LRP25-60/130 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1349
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  189,000
  180,000
  پمپ سيرکوله سه دور LRP 36-80F ليو

  پمپ سيرکوله سه دور LRP 36-80F ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1582
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  314,000
  300,000
  پمپ سيرکوله سه دور LRP 40-80F ليو

  پمپ سيرکوله سه دور LRP 40-80F ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1690
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  356,000
  340,000
  پمپ سيرکوله سه دور UPS 25-50 گراندفوس

  پمپ سيرکوله سه دور UPS 25-50 گراندفوس

  گراندفوس
  تعداد بازدید: 1467
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  402,000
  395,000
  پمپ سيرکوله سه دور LRP 25-120 ليو

  پمپ سيرکوله سه دور LRP 25-120 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1296
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  388,000
  350,000
  پمپ سيرکوله سه دور LRP15-50/130 ليو

  پمپ سيرکوله سه دور LRP15-50/130 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 2112
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  190,000
  175,000
  پمپ سيرکوله سه دور LRP 32-80 ليو

  پمپ سيرکوله سه دور LRP 32-80 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1496
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  303,000
  285,000
  پمپ سيرکوله سه دور LRP25-80 ليو

  پمپ سيرکوله سه دور LRP25-80 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1068
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  282,000
  270,000
  پمپ سيرکوله سه دور UPS 32-100 گراندفوس

  پمپ سيرکوله سه دور UPS 32-100 گراندفوس

  گراندفوس
  تعداد بازدید: 1352
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,000,000
  1,950,000
  پمپ سيرکوله سه دور UPS 25-80 گراندفوس

  پمپ سيرکوله سه دور UPS 25-80 گراندفوس

  گراندفوس
  تعداد بازدید: 1111
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  705,000
  690,000
  پمپ سيرکوله سه دور UPS 32-80 گراندفوس

  پمپ سيرکوله سه دور UPS 32-80 گراندفوس

  گراندفوس
  تعداد بازدید: 1221
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  802,000
  795,000
  پمپ سيرکوله سه دور UPS 32-55 گراندفوس

  پمپ سيرکوله سه دور UPS 32-55 گراندفوس

  گراندفوس
  تعداد بازدید: 1127
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  735,000
  730,000
  پمپ سيرکوله سه دور UPS 32-60 گراندفوس

  پمپ سيرکوله سه دور UPS 32-60 گراندفوس

  گراندفوس
  تعداد بازدید: 1033
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  511,000
  505,000
  پمپ سيرکوله سه دور UPS 25-60 گراندفوس

  پمپ سيرکوله سه دور UPS 25-60 گراندفوس

  گراندفوس
  تعداد بازدید: 1115
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  446,000
  440,000
  پمپ سيرکوله سه دور UPS 25-55 گراندفوس

  پمپ سيرکوله سه دور UPS 25-55 گراندفوس

  گراندفوس
  تعداد بازدید: 834
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  598,000
  590,000
  پمپ سيرکوله سه دور LRP25-40 ليو

  پمپ سيرکوله سه دور LRP25-40 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1191
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  193,000
  182,000
  پمپ سيرکوله سه دور LRP15-60/130 ليو

  پمپ سيرکوله سه دور LRP15-60/130 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 885
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  190,000
  178,000
  پمپ سيرکوله سه دور LRP25-60 ليو

  پمپ سيرکوله سه دور LRP25-60 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1124
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  190,000
  178,000
  پمپ سيرکوله سه دور UPS 36-50 گراندفوس

  پمپ سيرکوله سه دور UPS 36-50 گراندفوس

  گراندفوس
  تعداد بازدید: 1099
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  898,000
  890,000
  پمپ سيرکوله سه دور IMP M40-120 F250

  پمپ سيرکوله سه دور IMP M40-120 F250

  آي اِم پي
  تعداد بازدید: 436
  امتیاز: 16

  قیمت به تـومان:
  1,941,000
  1,931,000
  پمپ سيرکوله سه دور VA 25/130 داب

  پمپ سيرکوله سه دور VA 25/130 داب

  داب
  تعداد بازدید: 305
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:105
   Page:1 Of 5