1. پمپ سيرکولاتور خطي.
 2. پمپ سيرکولاتور خطي

  پمپ سيرکولاتور خطي پمپ هايي هستند که براي سيرکوله کردن آب گرم و سرد در سيستم تهويه ، سيستم گرمايش ، سيستم گرم کردن آب و همچنين براي انتقال مايعات شيميايي و صنعتي و سيستم هاي شستشو بکار مي رود . جنس بدنه اين پمپ ها چدن مي باشد بازه ي دماي کاري از 10- تا 95+ درجه ي سانتيگراد مي باشد که تا حداکثر فشار کاري 16 بار کاربرد دارند.

 3. پمپ سيرکولاتور - پمپ سيرکولاتور خطي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:258
   Page:1 Of 11
  پمپ سيرکوله خطي 2 اينچ HV ارس

  پمپ سيرکوله خطي 2 اينچ HV ارس

  ارس
  تعداد بازدید: 549
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  450,000
  405,000
  پمپ سيرکوله خطي LPP 80-14-3/2 ليو

  پمپ سيرکوله خطي LPP 80-14-3/2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 341
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي 3 اينچ PD40 سه فاز سمنان انرژي

  پمپ سيرکوله خطي 3 اينچ PD40 سه فاز سمنان انرژي

  سمنان انرژي
  تعداد بازدید: 471
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,604,000
  1,443,000
  پمپ سيرکوله خطي TD50-12/2 تک فاز سي اِن پي

  پمپ سيرکوله خطي TD50-12/2 تک فاز سي اِن پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 534
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي LNEE 65-200/15/P4 لوارا

  پمپ سيرکوله خطي LNEE 65-200/15/P4 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 603
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي 2 اينچ HV آزاد البرز

  پمپ سيرکوله خطي 2 اينچ HV آزاد البرز

  آزاد البرز
  تعداد بازدید: 411
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي اتاترم 20-50 ارس

  پمپ سيرکوله خطي اتاترم 20-50 ارس

  ارس
  تعداد بازدید: 500
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,695,000
  1,525,000
  پمپ سيرکوله خطي LPP 50-21-2/2/2 ليو

  پمپ سيرکوله خطي LPP 50-21-2/2/2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 219
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي اتاترم 20-65 سه فاز ارس

  پمپ سيرکوله خطي اتاترم 20-65 سه فاز ارس

  ارس
  تعداد بازدید: 590
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,795,000
  1,615,000
  پمپ سيرکوله خطي LPS 25-25 M ابارا

  پمپ سيرکوله خطي LPS 25-25 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 388
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي LPS 32-25 M ابارا

  پمپ سيرکوله خطي LPS 32-25 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 417
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي LPC4 50-125/0/37 IE2 ابارا

  پمپ سيرکوله خطي LPC4 50-125/0/37 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 369
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي FCE4 40-250/11 لوارا

  پمپ سيرکوله خطي FCE4 40-250/11 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 443
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي FCE4 50-125/03 لوارا

  پمپ سيرکوله خطي FCE4 50-125/03 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 440
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي LPC4 40-125/0/25R IE2 ابارا

  پمپ سيرکوله خطي LPC4 40-125/0/25R IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 325
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي 2 اينچ A7 سه فاز بل اندکاست تهران

  پمپ سيرکوله خطي 2 اينچ A7 سه فاز بل اندکاست تهران

  بل اند کاست تهران
  تعداد بازدید: 336
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,406,000
  1,265,000
  پمپ سيرکوله خطي آتاترم 16-65 تک فاز آزاد البرز

  پمپ سيرکوله خطي آتاترم 16-65 تک فاز آزاد البرز

  آزاد البرز
  تعداد بازدید: 234
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي LNEE 65-250/22/P4 لوارا

  پمپ سيرکوله خطي LNEE 65-250/22/P4 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 528
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي آتاترم 16-50 تک فاز آزاد البرز

  پمپ سيرکوله خطي آتاترم 16-50 تک فاز آزاد البرز

  آزاد البرز
  تعداد بازدید: 250
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي 1/4 1 اينچ AA آزاد البرز

  پمپ سيرکوله خطي 1/4 1 اينچ AA آزاد البرز

  آزاد البرز
  تعداد بازدید: 269
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي TD100-15/2 سه فاز سي اِن پي

  پمپ سيرکوله خطي TD100-15/2 سه فاز سي اِن پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 337
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي LPC4 80-200/2/2 ابارا

  پمپ سيرکوله خطي LPC4 80-200/2/2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 376
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي FCE4 50-250/15 لوارا

  پمپ سيرکوله خطي FCE4 50-250/15 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 427
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ سيرکوله خطي LPS 40-25 T ابارا

  پمپ سيرکوله خطي LPS 40-25 T ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 336
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:258
   Page:1 Of 11