1. پمپ سيرکولاتور هوشمند.
 2. پمپ سيرکولاتور هوشمند

  پمپ سيرکولاتور هوشمند پمپ هايي هستند که با توجه به دماي آب ، هد و دبي مورد نياز الکتروموتور شبکه آب را به صورت اتوماتيک و هوشمند تنظيم مي کنند و در مصارف صنعتي و خانگي مورد استفاده قرار مي گيرد .

 3. پمپ سيرکولاتور - پمپ سيرکولاتور هوشمند


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:5
   Page:1 Of 1
  پمپ سيرکوله هوشمند 180-100-32 IMP

  پمپ سيرکوله هوشمند 180-100-32 IMP

  آي اِم پي
  تعداد بازدید: 404
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,120,000
  2,110,000
  پمپ سيرکوله هوشمند 280-120-50 IMP

  پمپ سيرکوله هوشمند 280-120-50 IMP

  آي اِم پي
  تعداد بازدید: 444
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,285,000
  4,275,000
  پمپ سيرکوله هوشمند 180-80-32 IMP

  پمپ سيرکوله هوشمند 180-80-32 IMP

  آي اِم پي
  تعداد بازدید: 422
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,969,000
  1,959,000
  پمپ سيرکوله هوشمند 220-100-40 IMP

  پمپ سيرکوله هوشمند 220-100-40 IMP

  آي اِم پي
  تعداد بازدید: 389
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,391,000
  2,381,000
  پمپ سيرکوله هوشمند 280-180-50 IMP

  پمپ سيرکوله هوشمند 280-180-50 IMP

  آي اِم پي
  تعداد بازدید: 392
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,538,000
  5,528,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:5
   Page:1 Of 1