1. پمپ طبقاتي افقي استيل.
 2. پمپ طبقاتي افقي استيل

  پمپ طبقاتي افقي استيل از سري پمپ آب طبقاتي است که براي موارد صنعتي و کشاورزي کاربرد دارد و همچنين در بوستر پمپ هاي آتش نشاني برج هاي اداري ، تجاري و مسکوني ، کارخانجات صنعتي و کارگاهي ، بيمارستان ها ، هتل ها ، اماکن مذهبي استفاده مي شود . جنس بدنه اين پمپ استيل و همچنين جنس پروانه و روتو استيل هستند .

 3. پمپ تحت فشار - پمپ طبقاتي افقي استيل


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:38
   Page:1 Of 2
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 10-50(S-S316) ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 10-50(S-S316) ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1122
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,767,000
  1,620,000
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 15-30(S-S 316) ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 15-30(S-S 316) ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1049
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,796,000
  1,650,000
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 20-30(S-S 316) ليو

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل EDH 20-30(S-S 316) ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1068
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,926,000
  1,771,000
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-9T/2/2 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-9T/2/2 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 406
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-70/3 پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-70/3 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 451
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-9T/2/2 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-9T/2/2 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 391
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-8 T/2/2 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-8 T/2/2 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 417
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-100/5 پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-100/5 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 436
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-90/4 پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 3S-90/4 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 398
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 5S-200/7 پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 5S-200/7 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 491
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-8T/1/3 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-8T/1/3 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 453
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-6 T/1/3 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 5-6 T/1/3 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 371
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-7T/1/3 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-7T/1/3 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 302
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 5-8 T/2/2 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 5-8 T/2/2 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 303
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 3-9T/1/5 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 3-9T/1/5 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 323
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-8T/1/3 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-8T/1/3 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 261
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-9T/1/5 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-9T/1/5 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 309
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 5-7T/1/5 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX/E 5-7T/1/5 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 331
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 10-6T/2/2 M ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 10-6T/2/2 M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 288
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-7T/1/3 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 3-7T/1/3 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 293
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 18S-250/3T پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 18S-250/3T پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 419
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 10-5T/2/2 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 10-5T/2/2 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 221
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 18-6T/4 IE2 ابارا

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل MATRIX 18-6T/4 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 263
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 18S-400/4T پنتاکس

  پمپ آب طبقاتي افقي استيل U 18S-400/4T پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 401
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:38
   Page:1 Of 2