1. پمپ استيل .
 2. پمپ استيل

  پمپ تحت فشار استيل از سري پمپ آب خانگي مي باشد که براي مصارف خانگي ، آبياري کشاورزي و ساير تجهيزات استفاده مي شود . بدنه اين پمپ ها از جنس استنلس استيل و جنس پروانه استيل مي باشد .

 3. پمپ تحت فشار - پمپ استيل


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:82
   Page:1 Of 4
  پمپ آب استيل AMSm70-0/75 ليو

  پمپ آب استيل AMSm70-0/75 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1026
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  582,000
  535,000
  پمپ آب استيل AMSm70-0/37 ليو

  پمپ آب استيل AMSm70-0/37 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1046
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  450,000
  414,000
  پمپ آب استيل AMSm 210-2/2 ليو

  پمپ آب استيل AMSm 210-2/2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 929
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  849,000
  781,000
  پمپ آب استيل AMSm 370-1/5 ليو

  پمپ آب استيل AMSm 370-1/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 916
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  759,000
  698,000
  پمپ آب استيل AMS 370-1/1 ليو

  پمپ آب استيل AMS 370-1/1 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 867
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  607,000
  558,000
  پمپ آب استيل AMSm 210-1/1 ليو

  پمپ آب استيل AMSm 210-1/1 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1052
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  623,000
  573,000
  پمپ آب استيل AMS 210-2/2 ليو

  پمپ آب استيل AMS 210-2/2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 938
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  829,000
  762,000
  پمپ آب استيل AMS 70-0/75 ليو

  پمپ آب استيل AMS 70-0/75 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 975
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  582,000
  535,000
  پمپ آب استيل AMSm 370-1/1 ليو

  پمپ آب استيل AMSm 370-1/1 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 697
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  619,000
  569,000
  پمپ آب استيل AMS 370-1/5 ليو

  پمپ آب استيل AMS 370-1/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 804
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  742,000
  682,000
  پمپ آب استيل AMSm 210-1/5 ليو

  پمپ آب استيل AMSm 210-1/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 943
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  762,000
  700,000
  پمپ آب استيل AMS 210-1/5 ليو

  پمپ آب استيل AMS 210-1/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 911
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  750,000
  690,000
  پمپ آب استيل AMS 210-1/1 ليو

  پمپ آب استيل AMS 210-1/1 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 287
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  609,000
  560,000
  پمپ آب استيل AMS 70-0/37 ليو

  پمپ آب استيل AMS 70-0/37 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 327
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  472,000
  432,000
  پمپ آب استيل CDX 120/12 T IE2 ابارا

  پمپ آب استيل CDX 120/12 T IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 271
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب استيل CDX 70/07 T ابارا

  پمپ آب استيل CDX 70/07 T ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 247
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب استيل CDXM 200/20 ابارا

  پمپ آب استيل CDXM 200/20 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 264
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب استيل 2CDX/E 200/50 IE2 ابارا

  پمپ آب استيل 2CDX/E 200/50 IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 235
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب استيل CDM 70/07 ابارا

  پمپ آب استيل CDM 70/07 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 275
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب استيل CEAM 80/5 لوارا

  پمپ آب استيل CEAM 80/5 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 406
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب استيل CD/E 120-12 T IE2 ابارا

  پمپ آب استيل CD/E 120-12 T IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 219
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب استيل CDX/E 200-25 T IE2 ابارا

  پمپ آب استيل CDX/E 200-25 T IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 222
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب استيل 2CDX/E 70/12 T IE2 ابارا

  پمپ آب استيل 2CDX/E 70/12 T IE2 ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 281
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب استيل CEAM 370/2 لوارا

  پمپ آب استيل CEAM 370/2 لوارا

  لوارا
  تعداد بازدید: 244
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:82
   Page:1 Of 4