1. پمپ خودمکش.
 2. پمپ خودمکش

  پمپ سانتريفيوژ خودمکش از سري پمپ آب خانگي مي باشد که جهت پمپاژ و جابه جايي آب استفاده مي شود ، موارد استفاده اين پمپ ها براي تخلبه مخازن ، آبياري باغات و تخليه آب استخرمي باشد همچنين در صورتي که آب با گاز مخلوط باشند از پمپ خود مکش استفاده مي شود

 3. پمپ تحت فشار - پمپ خودمکش


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:23
   Page:1 Of 1
  پمپ آب خودمکش XHSm2000 ليو

  پمپ آب خودمکش XHSm2000 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1191
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  803,000
  738,000
  پمپ آب خودمکش AP 100/00 پنتاکس

  پمپ آب خودمکش AP 100/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 897
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش AP 200/00 پنتاکس

  پمپ آب خودمکش AP 200/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 1025
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش XHSm1500 ليو

  پمپ آب خودمکش XHSm1500 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1063
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  710,000
  653,000
  پمپ آب خودمکش CAB 200 مورگن

  پمپ آب خودمکش CAB 200 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1044
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش CAB 300 مورگن

  پمپ آب خودمکش CAB 300 مورگن

  مورگن
  تعداد بازدید: 1005
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش GAB 300/01 پنتاکس

  پمپ آب خودمکش GAB 300/01 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 387
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش JEM 150M ابارا

  پمپ آب خودمکش JEM 150M ابارا

  ابارا
  تعداد بازدید: 301
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش KPA40/20M داب

  پمپ آب خودمکش KPA40/20M داب

  داب
  تعداد بازدید: 260
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش 20QYL-1 سي ان پي

  پمپ آب خودمکش 20QYL-1 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 360
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش SP-6 سي ان پي

  پمپ آب خودمکش SP-6 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 371
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش 25QYL-2 سي ان پي

  پمپ آب خودمکش 25QYL-2 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 362
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش APSm37 ليو

  پمپ آب خودمکش APSm37 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 578
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  196,000
  186,000
  پمپ آب خودمکش 40QYL-6 سي ان پي

  پمپ آب خودمکش 40QYL-6 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 353
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش SP-3 سي ان پي

  پمپ آب خودمکش SP-3 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 373
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش GAB 200/00 پنتاکس

  پمپ آب خودمکش GAB 200/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 352
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش APSm75 ليو

  پمپ آب خودمکش APSm75 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 782
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  313,000
  297,000
  پمپ آب خودمکش SP-4 سي ان پي

  پمپ آب خودمکش SP-4 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 313
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش SP-2 سي ان پي

  پمپ آب خودمکش SP-2 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 324
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش MD 100 پنتاکس

  پمپ آب خودمکش MD 100 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 410
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش GAB 150/00 پنتاکس

  پمپ آب خودمکش GAB 150/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 356
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش 50QYL-12 سي ان پي

  پمپ آب خودمکش 50QYL-12 سي ان پي

  سي اِن پي
  تعداد بازدید: 355
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  پمپ آب خودمکش GABT 200/00 پنتاکس

  پمپ آب خودمکش GABT 200/00 پنتاکس

  پنتاکس
  تعداد بازدید: 409
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:23
   Page:1 Of 1