1. پرده هوا ايستاده.
 2. پرده هوا ايستاده

  پرده هوا ايستاده دستگاهي است که دو منطقه سرد و گرم را از هم جدا مي کند، براي افزايش راندمان تجهيزات تهويه و کاهش هزينه هاي انرژي طراحي شده ، اين دستگاه نصب در دو حالت عمودي و افقي را داراست. پرده هواي ايستاده در مراکز اداري و دفاتر  همچنين در تمامي  مراکز  تجاري به کار ميرود.

 3. پرده هوا - پرده هوا ايستاده


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1