1. پرده هوا بدون کويل.
 2. پرده هوا بدون کويل

  پرده هوا بدون کويل دستگاهي است براي جلوگيري از تبادل حرارت و آلاينده ها به کار مي رود ، که ميزان هواي مطبوع داخل را حفظ کرده و ازهدر رفتن هواي سرد يا گرم داخل جلوگيري ميشود پرده هواي بدون کويل مجهز به سوپر مگنت جهت روشن و خاموش شدن اتوماتيک با باز و بسته شدن درب مي باشند

 3. پرده هوا - پرده هوا بدون کويل


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:12
   Page:1 Of 1
  پرده هواي 90 سانتي متر فرازکاويان 09L/Y-FK

  پرده هواي 90 سانتي متر فرازکاويان 09L/Y-FK

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 1525
  امتیاز: 45

  قیمت به تـومان:
  1,120,000
  1,008,000
  پرده هواي 100 سانتي متر فرازکاويان 10L/Y-FK

  پرده هواي 100 سانتي متر فرازکاويان 10L/Y-FK

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 1378
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  1,190,000
  1,071,000
  پرده هواي 120 سانتي متر فرازکاويان 12L/Y-FK

  پرده هواي 120 سانتي متر فرازکاويان 12L/Y-FK

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 1475
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  1,255,000
  1,129,000
  پرده هواي 150 سانتي متر فرازکاويان 15L/Y-FK

  پرده هواي 150 سانتي متر فرازکاويان 15L/Y-FK

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 1414
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,530,000
  1,377,000
  پرده هواي 180 سانتي متر فرازکاويان 18L/Y-FK

  پرده هواي 180 سانتي متر فرازکاويان 18L/Y-FK

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 1434
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  1,715,000
  1,543,000
  پرده هواي 200 سانتي متر فرازکاويان 20L/Y-FK

  پرده هواي 200 سانتي متر فرازکاويان 20L/Y-FK

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 1531
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  1,815,000
  1,633,000
  پرده هواي سقفي فرازکاويان 18CW-L

  پرده هواي سقفي فرازکاويان 18CW-L

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 705
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,715,000
  15,343,000
  پرده هواي سقفي فرازکاويان 10CW-L

  پرده هواي سقفي فرازکاويان 10CW-L

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 711
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,190,000
  1,071,000
  پرده هواي سقفي فرازکاويان 12CW-L

  پرده هواي سقفي فرازکاويان 12CW-L

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 506
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,255,000
  1,129,500
  پرده هواي سقفي فرازکاويان 15CW-L

  پرده هواي سقفي فرازکاويان 15CW-L

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 379
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,530,000
  1,377,000
  پرده هواي سقفي فرازکاويان 20CW-L

  پرده هواي سقفي فرازکاويان 20CW-L

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 436
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,815,000
  1,633,000
  پرده هواي سقفي فرازکاويان 09CW-L

  پرده هواي سقفي فرازکاويان 09CW-L

  فراز کاويان
  تعداد بازدید: 457
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,120,000
  1,008,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:12
   Page:1 Of 1