1. اير واشر.

  ايرواشر يا هواشور دستگاهي است براي رطوبت زني، رطوبت گيري و خنک سازي هوا که بصورت مستقل يا بعنوان جزيي از هواسازها و سيستمهاي تهويه مطبوع مورد استفاده قرار مي گيرد. فن ، فيلتر تصفيه هوا بصورت فلزي يا پارچه اي ، نازلها ، پخش کننده هوا ، کويل آب گرم و تيغه‌هاي قطره گير از اجزاي اصلي يک سيستم ايرواشر مي باشند. فن دستگاه ايرواشر هواي آلوده را به داخل دستگاه مکيده ، سپس از فيلترهاي غبارگير عبور کرده و هواي نسبتا تميز وارد محفظه آب فشان شده و بطور يکنواخت توسط ديفيوزر يا پخش کننده هوا پخش شده و پس از برخورد با قطرات پودري آب که از نازلها پاشيده مي‌شوند گرد و غبار و آلودگيهاي موجود در هوا از بين رفته و هواي تميز و خنک به بيرون از دستگاه منتقل مي‌گردد .

 2. اير واشر.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:0
   Page:1 Of 1