1. فن کويل.

  فن کويل دستگاهي است جهت تأمين سرمايش و گرمايش در ساختمانهاي مسکوني، تجاري و صنعتي مي‌باشد . اين سيستم از يک فن و يک کويل تشکيل شده که کويل معمولاً از لوله هاي مسي با پره هاي آلومينيومي مي باشد . فن‌کويل‌ها از لحاظ محل نصب و سرمايش و گرمايش در فن کويل زميني ، فن کويل ديواري ، فن کويل سقفي توکار ، فن کويل کانالي ، فن کويل داکتي ، فن کويل کاستي چهارطرفه و فن کويل کاستي يک طرفه توليد و در وب سايت دماپويا موجود مي باشد .

 2. فن کويل.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:194
   Page:1 Of 9
  فن کويل زميني 240 فرولي

  فن کويل زميني 240 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 383
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,380,000
  1,380,000
  فن کويل زميني 440 فرولي

  فن کويل زميني 440 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 418
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,770,000
  1,770,000
  فن کويل زميني 300 فرولي

  فن کويل زميني 300 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 315
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,460,000
  1,460,000
  فن کويل زميني 800 فرولي

  فن کويل زميني 800 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 347
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,260,000
  2,260,000
  فن کويل زميني 360 فرولي

  فن کويل زميني 360 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 308
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,720,000
  1,720,000
  فن کويل زميني 165 فرولي

  فن کويل زميني 165 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 352
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,300,000
  1,300,000
  فن کويل زميني 700 فرولي

  فن کويل زميني 700 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 313
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,100,000
  2,100,000
  فن کويل زميني 620 فرولي

  فن کويل زميني 620 فرولي

  فرولي
  تعداد بازدید: 317
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,960,000
  1,960,000
  فن کويل زميني 900 ميديا

  فن کويل زميني 900 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 718
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,450,000
  1,377,000
  فن کويل زميني 500 ميديا

  فن کويل زميني 500 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 672
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,210,000
  1,149,000
  فن کويل زميني 600 ميديا

  فن کويل زميني 600 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 711
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,250,000
  1,187,000
  فن کويل زميني 450 ميديا

  فن کويل زميني 450 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 434
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,060,000
  1,007,000
  فن کويل زميني 150 ميديا

  فن کويل زميني 150 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 420
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  810,000
  769,000
  فن کويل زميني 400 ميديا

  فن کويل زميني 400 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 457
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,010,000
  960,000
  فن کويل زميني 250 ميديا

  فن کويل زميني 250 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 442
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  890,000
  845,000
  فن کويل زميني 300 ميديا

  فن کويل زميني 300 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 478
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  950,000
  902,000
  فن کويل زميني 800 ميديا

  فن کويل زميني 800 ميديا

  ميديا
  تعداد بازدید: 604
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,350,000
  1,282,000
  فن کويل زميني 800 آذرنسيم

  فن کويل زميني 800 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 1058
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,610,000
  1,449,000
  فن کويل زميني 1000 آذرنسيم

  فن کويل زميني 1000 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 1023
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,850,000
  1,665,000
  فن کويل زميني 300 آذرنسيم

  فن کويل زميني 300 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 816
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  960,000
  864,000
  فن کويل زميني 200 آذرنسيم

  فن کويل زميني 200 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 1859
  امتیاز: 169

  قیمت به تـومان:
  835,000
  751,500
  فن کويل زميني 600 آذرنسيم

  فن کويل زميني 600 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 1073
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  1,220,000
  1,098,000
  فن کويل زميني 400 آذرنسيم

  فن کويل زميني 400 آذرنسيم

  آذر نسيم
  تعداد بازدید: 1062
  امتیاز: 33

  قیمت به تـومان:
  1,070,000
  963,000
  فن کويل زميني 300 تراست

  فن کويل زميني 300 تراست

  تراست
  تعداد بازدید: 784
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,060,000
  1,038,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:194
   Page:1 Of 9