1. کولر گازي اسپليت کاستي.
 2. کولر گازي و اسپليت کاستي

  کولر گازي و اسپليت کاستي در سقف نصب شده و داراي پرتاب باد چهار جهته و قابليت نصب داخل سقف کاذب مي باشد . دستگاه هاي کاستي در مغازه ها ، نمايشگاه ها و رستوران ها با اشغال کمترين فضا نصب مي شوند . داراي ريموت کنترل ، قابليت بالاي متراژ لوله کشي ، فيلتر پلاسما جهت پاکيزگي هواي خروجي ، تميزکنندگي خودکار فيلتر ها و پمپ تخليه درين مي باشند

 3. کولر گازي و اسپليت - کولر گازي و اسپليت کاستي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:7
   Page:1 Of 1
  کولر گازي و اسپليت کاستي چهار طرفه 36000 گرين

  کولر گازي و اسپليت کاستي چهار طرفه 36000 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 454
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر گازي و اسپليت کاستي چهار طرفه 48000 گرين

  کولر گازي و اسپليت کاستي چهار طرفه 48000 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 421
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولرگازي اسپليت کاستي چهارطرفه 24000 کول هاوس گريد A

  کولرگازي اسپليت کاستي چهارطرفه 24000 کول هاوس گريد A

  کول هاوس
  تعداد بازدید: 130
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,980,000
  5,680,000
  کولر گازي و اسپليت کاستي چهار طرفه 24000 گرين

  کولر گازي و اسپليت کاستي چهار طرفه 24000 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 314
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولرگازي اسپليت کاستي چهارطرفه 24000 کول هاوس

  کولرگازي اسپليت کاستي چهارطرفه 24000 کول هاوس

  کول هاوس
  تعداد بازدید: 117
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  5,580,000
  5,300,000
  کولر گازي و اسپليت کاستي چهار طرفه 30000 گرين

  کولر گازي و اسپليت کاستي چهار طرفه 30000 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 300
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر گازي و اسپليت کاستي چهار طرفه 18000 گرين

  کولر گازي و اسپليت کاستي چهار طرفه 18000 گرين

  گرين
  تعداد بازدید: 313
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:7
   Page:1 Of 1