1. هيتر برقي.
 2. هيتر برقي ميديا

  هيتر صنعتي و کارگاهي برقي داراي ترموستات قابل تنظيم براي دماي مناسب اتاق مي باشد . اگه دماي محيط کمتر از مقدار تنظيم شده باشد ترموستات مدار را وصل کرده و باعث روشن شدن اولين مدار حرارتي موجود مي شود تا هنگامي که دما به حد مطلوب برسد .  حرارت مورد نياز توسط الکتريسيته حرارتي است و مبدل حرارتي براي توليد گرما وجود ندارد .

 3. هيتر صنعتي و کارگاهي - هيتر برقي - ميديا


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :