1. بخاري کارگاهي گازسوز.
 2. بخاري کارگاهي گازسوز

  بخاري کارگاهي گاز سوز براي گرم کردن مکان هايي که نياز به گرم شدن به صورت 360 درجه را دارند و براي بانک ها ، ادارات ، سالن هاي ورزشي ، فروشگاههاي بزرگ ، رستوران ها ، مساجد و کارگاهها مناسب است . سوخت مصرفي اين بخاري گاز مايع يا گاز شهري مي باشد حرارت ايجاد شده مشعل پس از برخورد با صفحات مانع چدني مقاوم به حرارت از طريق بدنه مبدل حرارتي توسط فين هاي موجود روي بدنه بخاري به صورت 360 درجه به دليل مدور بودن بدنه به محيط اطراف منتقل مي شود

 3. هيتر صنعتي و کارگاهي - بخاري کارگاهي گازسوز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:3
   Page:1 Of 1
  بخاري کارگاهي GW 0460 انرژي

  بخاري کارگاهي GW 0460 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 921
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  بخاري کارگاهي GW 0461 انرژي

  بخاري کارگاهي GW 0461 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 809
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  بخاري کارگاهي GW 0260 انرژي

  بخاري کارگاهي GW 0260 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 783
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:3
   Page:1 Of 1