1. بخاري کارگاهي نفتي.
 2. بخاري کارگاهي نفتي

  بخاري کارگاهي نفتي براي تامين گرماي ساختمان هاي مسکوني و تجاري ، رستوران ، باشگاه ورزشي ، بانک ، مساجد و کارگاه ها در مناطقي که دسترسي به گاز شهري امکان پذير نيست استفاده مي شود . سوخت مصرفي اين بخاري نفت سفيد مي باشد . بدنه بخاري نفتي فلزي مي باشد و گرما در اطراف آن انتشار مي بايد . فضاي اطراف آن به منظور جلوگيري از تماس دست با بدنه داغ و گرمادهي مناسب در محيط بهتر است خالي باشد .

 3. هيتر صنعتي و کارگاهي - بخاري کارگاهي نفتي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:3
   Page:1 Of 1
  بخاري کارگاهي DW 0440 انرژي

  بخاري کارگاهي DW 0440 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1030
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  بخاري کارگاهي DW 0450 انرژي

  بخاري کارگاهي DW 0450 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 867
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  بخاري کارگاهي DW 0250 انرژي

  بخاري کارگاهي DW 0250 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 789
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:3
   Page:1 Of 1