1. هيتر گازسوز .
 2. هيتر گازسوز

  هيتر صنعتي و کارگاهي گازي و گاز سوز يک نوع سيستم گرمايشي است که يکي از بهترين روش ها براي گرمايش محيط هاي صنعتي و تجاري مي باشد .  هيتر گازي با استفاده از فن دمنده گرما را به فضا پرتاب مي کند . فن دمنده در هيتر گازي گرما را با سرعت و مقدار بيشتري به محيط انتقال مي دهد . هزينه کمتري نسبت به ساير سيستم هاي گرمايشي صنعتي دارد . هيتر هاي گازي قابليت تغيير مکان را داشته و به سرعت محيط را گرم مي کنند . استفاده از هيترگازي باعث صرفه جويي در مصرف انرژي شده و ايمني بالايي دارند .

 3. هيتر صنعتي و کارگاهي - هيتر گازسوز


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:8
   Page:1 Of 1
  هيتر گازي کانالي A650 مدل آذرتهويه

  هيتر گازي کانالي A650 مدل آذرتهويه

  آذرتهويه
  تعداد بازدید: 1293
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر گازي 650 آذرتهويه

  هيتر گازي 650 آذرتهويه

  آذرتهويه
  تعداد بازدید: 1199
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر گازي کانالي 650 آذرتهويه

  هيتر گازي کانالي 650 آذرتهويه

  آذرتهويه
  تعداد بازدید: 1233
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر گازي GH 0660 انرژي

  هيتر گازي GH 0660 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1292
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر گازي GH 0618 انرژي

  هيتر گازي GH 0618 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1154
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر گازي GH 0625 انرژي

  هيتر گازي GH 0625 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 945
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر گازي 630 آذرتهويه

  هيتر گازي 630 آذرتهويه

  آذرتهويه
  تعداد بازدید: 788
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر گازي چگالشي 650 آذرتهويه

  هيتر گازي چگالشي 650 آذرتهويه

  آذرتهويه
  تعداد بازدید: 959
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:8
   Page:1 Of 1