1. هيتر برقي.
 2. هيتر برقي

  هيتر صنعتي و کارگاهي برقي داراي ترموستات قابل تنظيم براي دماي مناسب اتاق مي باشد . اگه دماي محيط کمتر از مقدار تنظيم شده باشد ترموستات مدار را وصل کرده و باعث روشن شدن اولين مدار حرارتي موجود مي شود تا هنگامي که دما به حد مطلوب برسد .  حرارت مورد نياز توسط الکتريسيته حرارتي است و مبدل حرارتي براي توليد گرما وجود ندارد .

 3. هيتر صنعتي و کارگاهي - هيتر برقي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:5
   Page:1 Of 1
  هيتر برقي سراميکي ميديا 13C

  هيتر برقي سراميکي ميديا 13C

  ميديا
  تعداد بازدید: 360
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر برقي فن دار EH 0150 انرژي

  هيتر برقي فن دار EH 0150 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1256
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر برقي سراميکي ميديا 15A2

  هيتر برقي سراميکي ميديا 15A2

  ميديا
  تعداد بازدید: 451
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر برقي فن دار EH 0045 انرژي

  هيتر برقي فن دار EH 0045 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 999
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  816,000
  843,000
  هيتر برقي سراميکي ميديا 15B1

  هيتر برقي سراميکي ميديا 15B1

  ميديا
  تعداد بازدید: 287
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:5
   Page:1 Of 1