1. هيتر نفتي.
 2. هيتر نفتي

  هيتر صنعتي و کارگاهي نفتي وسيله اي است جهت گرمايش فضاهاي تجاري مانند تعميرگاه، سوله ها، انبار و فضاهاي صنعتي مانند کارگاه هاي توليدي، کارخانه هاي کوچک مي باشد نوع سوخت آن نفت سفيد است از اين دستگاه مي توان در مناطقي که دسترسي به گاز شهري امکان پذير نيست استفاده نمود.

 3. هيتر صنعتي و کارگاهي - هيتر نفتي


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:2
   Page:1 Of 1
  هيتر نفتي DH 0510 انرژي

  هيتر نفتي DH 0510 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1151
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  هيتر نفتي KH 0320 انرژي

  هيتر نفتي KH 0320 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 875
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:2
   Page:1 Of 1